Galeria

Zadaj nam pytanie

Wybierz interesującą Cię kategorię lub wyślij szybkiego maila. Uzupełnij formularz i prześlij nam swoje zapytanie.

Wybierz
Adres E-mail
Uwagi
Oświadczam, że
* wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez LIFTBUD SP. Z O.O. z siedzibą ul. Ks. mjr. K. Woźniaka 11, 40-389 Katowice, w celu otrzymania odpowiedzi drogą elektroniczną na podany adres e-mail
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez LIFTBUD SP. Z O.O. z siedzibą ul. Ks. mjr. K. Woźniaka 11, 40-389 Katowice, w celu otrzymywania od LIFTBUD SP. Z O.O. na podany adres e-mail informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez LIFTBUD SP. Z O.O.
* zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego dalej „RODO”, zostałam (-łem) poinformowana (-ny), że:

  1. administratorem danych jest LIFTBUD SP. Z O.O. z siedzibą ul. Ks. mjr. K. Woźniaka 11, 40-389 Katowice;
  2. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a) RODO;
  3. dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;
  4. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO;
  5. dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez okres 3 lat od momentu odwołania zgody na ich przetwarzanie (odwołania zgody na ich przetwarzanie można dokonać wysyłając dyspozycję w tej sprawie na adres: biuro@liftbud.pl );
  6. przysługuje mi prawo do żądania dostępu do dotyczących mnie danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  7. przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofniecie mojej zgody nie działa wstecz, tzn. nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych, którego LIFTBUD SP. Z O.O. dokonała lub dokona przed cofnięciem zgody;
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest możliwe prowadzenie korespondencji oraz przesyłanie przez LIFTBUD SP. Z O.O. informacji handlowych w zainicjowanej sprawie;
  9. przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  10. LIFTBUD SP. Z O.O. nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie podanych przeze mnie danych osobowych.
* Pola obowiązkowe
wyczyscwyslij


witamy